Sports Day 2013

October 6, 2015
Homenetmen London hosted a successful ‘marzagan or’ on April 14th 2013 at the Durston House School playing fields in Ealing. The aim of the event was to promote Homenetmen London’s…

Scouts Day 2013

October 6, 2015
Սփիւռքի տարածքին Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ Հայ Սկաուտութեան ունեցած ազգանպաստ առաքելութիւնը վերահաստատելու համար՝ բաւարար էր ներկայ գտնուիլ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Լոնտոնի Մասնաճիւղի հիմնադրութեան 34-րդ տարեդարձին եւ Հայ Սկաուտի օրուան տօնակատարութեան: 16 Մարտ 2013-ի երեկոյեան…
The year 2013 started with a bang for the attendees of the New Year’s Eve Dinner Dance, hosted by our sister organisations: Armenian Relief Society, Homenetmen and Hamazkayin. – people…
It’s that time of year again when snow sticks to the ground, the lights go up on the tree, a warm fire is lit and Santa comes to town, but…
Page 6 of 8

Events Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Latest News